Пахнет ли роза, если ее никто не нюхает

Пахне чи троянда, якщо її ніхто не нюхає

Пахнет ли роза, если ее никто не нюхает

дивитися на реферати схожі на «Пахне чи троянда, якщо її ніхто не нюхає»

Пахне чи троянда, якщо її ніхто не нюхає?

На це питання не можна дати однозначної відповіді. На мій погляд, сприйняття людиною дійсності завжди суб'єктивно. Кожен бачить цей світ по — своєму. Для мене троянда пахне, але у когось нежить. Завтра у мене почнеться нежить, або не дай Бог зламаю ніс — троянда пахнути перестане.

Однак якщо я твердо вірю в аромат, мене не переконати у протилежному. Сам запах троянди складний в нашому розумінні як набір якихось сукупних властивостей, якими цей предмет має, вони ж в свою чергу складається в загальний образ предмета.

Наприклад: є об'єкт (троянда) і є те, як ми сприймаємо цей об'єкт(пам'ятаємо колір, запах і т.п.) Причому наше сприйняття троянди ні як не змінює сама квітка. За образом ми можемо визначити запах даного предмета, тому що цей запах закладений в його властивості.

Але якщо у властивостях даного предмета не закладено ніякого запаху, так як же тоді може він пахнути? Відповідь — ніяк!Але якщо подивитися на це питання зовсім з іншого боку, а саме з наукової точки зору, то троянда пахне. Адже навколо троянди поширюються молекули деяких речовин методом дифузії.

І за допомогою їх троянда має властивість пахнути не залежно від того, що нюхає її хтось або ж ні, тому що сам факт поширення навколо троянди ароматичних речовин дає нам повірити, що троянда пахне.Але якщо люди з вродженим дефектом сприйняття. Для цих людей так такого запаху не існує, адже вони не можуть відчути запах даного предмета.

Їх уявлення про запах дуже обмежено. Вся вистава будується тільки лише на кольорі даного предмета, його властивостей, з описів самого запаху оточуючих про даний предмет. Для таких людей троянда не пахне ніяк взагалі, навіть якщо її хтось нюхає або ж ні.

Так підведемо ж висновки: З точки зору філософії разу може й пахнути і немає, дивлячись, як людина сприймає саме поняття запах, а з точки зору науки троянда пахне і це не підлягає спростуванню, т.к . це доказовою. А для людей з вродженим дефектом сприйняття, троянда не може пахнути ні в якому випадку, адже вони знають про поняття запах тільки з чуток.

 

Подібні реферати:

Андрєєв Данило Леонідович

Андрєєв безпосередньо продовжував традиції філософії всеєдності Соловйова, розвиваючи їх на основі складного співвідношення принципів толстовства і класичного слов'янофільства.

Філософія мови

Діалектика. У неопозітівістських концепціях центральне місце займає, отже, філософія мови.

Школа Йогачара і «скарбниця свідомості»

Одним з найбільш відомих представників школи Йогачара був Парамартха (499-569), родом зі Східної Індії, приніс це вчення в Китай (546 рік) і переклав китайською мовою сімдесят п'ять сутр і праці йогачарінов.

Буття і небуття

На рівні гранично абстрактного поняття буття протилежність матеріального і духовного не виділяється, так як думка, дух, ідеальне беруться в єдності з матеріальними речами на тій підставі , що то і друг

Діалектика чуттєвого і раціонального пізнання

Гносеология-вивчає загальні закономірності пізнання. Буденне пізнання-засноване на використанні соціального досвіду (трудового, сімейного і т.д.). Відображає свої об'єкти залежно від реальних життєвих потреб людей.

Умберто Еко

Засоби комунікації і тип культури. Типи зв'язку або комунікації як підстава типологізації суспільства. Збереження засобів передачі знань.

Засоби комунікації і тип культури. (Умберто Еко)

Ім'я Умберто Еко — одне з найпопулярніших в сучасній культурі Західної Європи. Семіотик, естетик, історик середньовічної літератури, критик та есеїст, професор Болконського університету і почесний доктор багатьох університетів Європи та Америки.

Буття в європейській філософії

Категорія буття в історії філософії. Розуміння категорії буття. Діалектичну єдність тіла і духу. Значення буття людини в цілісному єдності буття.

Проблема онтологічних підстав цілісності людини

Під кінець ХХ в., Коли реальні тенденції до гармонії людини з самим собою і навколишнім світом ледь помітні в умовах тотальної діхотомічності, як ніколи різко загострюється проблема людського буття, його сенсу, мети, призначення.

Класична німецька філософія

Кант — основоположник класичної німецької філософії. Коротка біографія. «Критика здатності судження». Поняття краси.

Чи віримо ми в передбачення?

Слово «пророцтво» позначає знання про події майбутнього завдяки прикметам чи явищам, видимим або невидимим для звичайних людей, але завжди сприйманим і тому значним для тих, хто зумів розвинути в собі дар пророцтва.

Концепція «я» в буддизмі

Будда виділяв і розрізняв шість відчуттів, п'ять з яких є традиційними (смак, дотик, нюх, зір і слух), плюс додається таке шосте відчуття як розум.

Ідентичність речі

Мова в моїй статті йде про ідентичність речі: про пошук цієї ідентичності, проясненні її характеру, про її невловимості, про зв'язок ідентичності речі з сприйняттям і конституцією суб'єкта.

Визначення понять

Визначення — логічна операція, що розкриває основний зміст поняття. Платонівське визначення людини.

Психологічні особливості моєї особистості

Що можна сказати про мою спрямованості? Хороша така спрямованість, зовсім нешкідлива. Потреби у мене самі звичайні, не виділяються особливостями і як кожен нормальний чоловік, я працюю, вчуся, з

Фрідріх Ніцше

Світ «логізірован» нашим розумом, пише філософ, він у своїй основі не має порядку, світ — це хаос відчуттів. Вже цього, на думку Ф. Ніцше, присутня якась «космічна закономірність», яка визна

Источник: http://ur.co.ua/104/594-1-pahnet-li-roza-esli-ee-nikto-ne-nyuhaet.html

Документ Microsoft Word (2) 5

Пахнет ли роза, если ее никто не нюхает

Автономная Некоммерческая Организация

«Пермский гуманитарно-технологический институт»

Гуманитарный факультет

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

по дисциплине: «Общая психология»

Раздел 2. Психические процессы.

Темы «Ощущение», «Восприятие», «Память»

Выполнил: студент гр. П-12−3з

Морозова А.С.

Проверила:

Демидова Л.А.

Пермь 2013

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ

Раздел 2. Психические процессы

Тема 2.1. Ощущение и восприятие

Задания

2.1.1. Вставьте пропущенные слова в следующие утверждения.

1. Основным источником наших знаний о внешнем мире являются ощущения и восприятие.

2. Ощущение, как и всякое психическое явление, имеет рефлекторный характер.

3. Особенность ощущений в том, что в них происходит чувствительное отражение предметов и явлений материального мира.

4. Генетически самое раннее чувственное психическое явление — ощущение.

5. Действие внешних раздражителей на анализаторы человека подчиняется физиологическим механизмам.

6. Повышение чувствительности в результате взаимодействия анализаторов и упражнения называется сесибилизацие.

7. Психифизический закон Вебера-Фехнера формулируется так: сила ощущения пропорциональна логарифму силы раздражителя.

8. Минимальное различие между двумя раздражителями, вызывающее едва заметное различие ощущений, называется порогом различия (или разностным поргом).

2.1.2. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов:

1. К экстероцептивным ощущениям относят… (а) зрительные ощущения; (б) ощущения вибрации; (в) органические ощущения; (г) ощущения боли; (д) все ответы верны; (е) все ответы неверны.

Ощущение 4

включает в себя такие процессы, как ощущение, восприятие, память, мышление, воображение, внимание. Каждый их перечисленных психических процессов выполняет свои особенные познавательные функции …

психология: олигофренопсихология, сурдопсихология, тифлопсихология. Дифференциальная психология исследует всевозможные различия психики людей: индивидуальные, типологические, этнические и др. В былые …

2. Основные свойства ощущений — это… (а) константность; (б) интенсивность; (в) предметность; (г) обобщенность; (д) все ответы верны; (е) все ответы неверны.

3. Минимальная величина раздражителя, вызывающая ощущение, называется… (а) верхним абсолютным порогом чувствительности; (б) разностным порогом; (в) нижним порогом; (г) интенсивностью ощущения; (д) все ответы верны; (е) все ответы неверны.

4. К изменению чувствительности приводит… (а) адаптация; (б) синестезия; (в) сенсибилизация; (г) избирательность; (д) все ответы верны; (е) все ответы неверны.

5. Новый вид чувствительности, обусловленный переносом качеств одной модальности на другую — это… (а) аккомодация; (б) конвергенция; (в) синестезия; (г) сенсибилизация; (д) все ответы верны; (е) все ответы неверны.

6. В структуру каждого ощущения входит… (а) обобщение; (б) движение; (в) анализ; (г) все ответы верны; (д) все ответы неверны.

2.1.3. Выберите правильные суждения из предложенных.

1. Внешний мир, свойства его предметов и явлений могут проникнуть в наше сознание, минуя ощущения, путем логических рассуждений.

Ответ: Не верно. Познание человеком внешнего мира осуществляется посредством ощущений. В соответствии с этим, ощущения являются источником знаний.

2. Ощущения многих других свойств объективного мира (например, формы, величины, отдаленности) возникают лишь в процессе взаимодействия различных органов чувств.

Ответ:

3. В отличие от животных, ощущения человека опосредованы его практической деятельностью, всем процессом общественно-исторического развития культуры.

Ответ: Верно. Ощущения человека имеют, в принципе, осмысленный, осознанный характер, хотя существуют и неосознанные ощущения

4. Восприятие следует рассматривать как комплекс ассоциативно связанных ощущений.

Ответы на билеты по психологии развития

развития (от лат. sensus — чувство, ощущение) — возрастные интервалы индивидуального развития, при прохождении … том, что жизненный замысел вообще оказался неверным. Кризис 30 лет нередко называют …

разнообразные эмоциональные состояния: удивление в ответ на неожиданность, тревожность при физическом … он творчески осваивает языковую действительность. Он, верно улавливает значения «взрослых» слов, хотя …

Ответ: Верно. Ощущения — это «кирпичики» из которых складывается восприятие.

5. Орган чувств (рецептор) пассивно отвечает на воздействующие раздражители, и этим пассивным ответом и являются соответствующие ощущения.

Ответ: Не верно. т. е. ощущение есть чисто механический отпечаток внешнего воздействия в соответствующем органе чувств. В настоящее время эта теория признана несостоятельной, поскольку отрицается активный характер ощущений.

6. Ощущение есть не только отражение объективного мира, но еще и деятельность или ее компонент.

Ответ: Верно. Ощущение — активный процесс, осуществляемый как система сенсорных действий, направленных на селекцию и преобразование специфической энергии внешнего воздействия и обеспечивающих адекватное отражение окружающего мира.

2.1.4. Попробуйте ответить на следующие вопросы:

1. Пахнет ли роза, если ее никто не нюхает? Отражается ли что-нибудь в зеркале, если в него никто не смотрится?

Ответ. Запах — категория объективная; он существует вне зависимости от наличия «нюхателя». А вот зеркало — это предмет, отражающий все, что находится вокруг (живое и неживое).

Так что ничего не отражать он попросту не может! Если в него никто не смотрится специально, вокруг ведь что-то все равно находится!.. Если зеркало лежит на земле стеклом вверх — отражается небо. Если лежит стеклом вниз — земля, трава, пол.

2. Вещи и их свойства существуют объективно, а их ощущения и восприятия?

Ответ: Ощущение и восприятие вещей, предметов, животных, растений- субъективны. Вот, к примеру, утюг достаточно горячий, это его сиюминутное свойство. Однако, насколько он горяч — каждый ощущает по-своему, то есть субъективно!

Пути, приёмы и средства улучшения памяти человека 3

Человек, лишённый памяти, по сути, перестанет быть человеком” (Ч. Айтматов). И, наоборот, среди многих выдающихся личностей мы нередко встречаем примеры феноменальной памяти …

быть связан о с различными факторами. К ним относится, например, … тесты на выбор правильных ответов вернее отражают уровень знаний, … память, а у некоторых средне одарённых, память оказалась очень хорошей.

(27, 86) Если верно …

3. Верно ли, что для стоматолога ваша зубная боль — объективная реальность?

Ответ: скорее да, чем нет (если рассматривать реальность как данность свободную от субъективных воздействий)

4. Верно ли, что люди с плохим зрением в очках лучше слышат?

Ответ: Объективно — НЕТ, но СУБЪЕКТИВНО — вполне возможно, что некоторые и вправду лучше слышат, так им кажется.

5. Почему зуб при ощупывании языком кажется больше, чем при разглядывании?

Ответ: Это тоже субъективное ощущение. Больной зуб с его болью стоит как бы в центре твоего Я. А то, что в центре — всегда кажется больше другого.

6. Почему мы можем испытывать вкусовые и обонятельные ощущения, не видя и не осязая соответствующих предметов?

Ответ: Потому, что у нас есть рецепторы, рецепторы зрения в роговицах глаза, рецепторы вкуса на языке, рецепторы обоняния в носу и они независимы друг от друга

7. Почему полным людям рекомендуется надевать одежду не с поперечными, а с продольными полосками?

Ответ: Потому что зрительно (а значит — субъективно!) поперечные полосы делают любую вещь (и полного человека в том числе) шире, а продольные — вытягивают.

2.1.5. Верны или нет следующие утверждения? Почему?

1. Стимул или объект имеют больше шансов попасть в поле восприятия, если они сложны.

2. Наше восприятие организовано таким образом, что любой объект мы видим как фигуру, выделяющуюся на каком-то фоне.

3. У каждого биологического вида свое восприятие действительности.

4. Интуиция основана на предпороговом восприятии информации.

5. Видя какой-либо предмет, человек замечает не все присущие ему свойства, а лишь те, которые так или иначе отвечают его требованиям, интересам и чувствам.

6. Мы не только верим тому, что видим, но до некоторой степени и видим то, во что верим.

Примеры аннотаций

. 36. С. 54) 3.2. Характеризуют сборник произведений Средства массовой информации и пропаганды в CША : сб. документов. – 2-е изд., доп …

2.1.6. Приведите пример для каждого из следующих законов восприятия:

1. Эффект сходства;

Пример: Люди симпатичны нам тем больше, чем сильнее они на нас похожи. Это означает не только то, что они должны выглядеть так же, как и мы, но и то, что у них должны быть сходные с нашими установки и ценности.

К примеру, если окажется, что незнакомому человеку нравятся те же фильмы, что и вам, то вы скорее всего оцените это как плюс в пользу этого человека.

Вне всякого сомнения, вы подумаете, что у этого человека утонченный вкус.

2. Эффект близости: близко;

Пример: Люди, которые пространственно ближе друг к другу, быстрее завязывают дружбу и вступают в интимные связи, чем те, что дальше. В какой-то мере это очевидно. Люди, которые находятся рядом, чаще встречаются, и поэтому у них больше возможностей познакомиться и подружиться.

3. Фактор «общей судьбы»;

Пример: Фактор общей судьбы — объединение в гештальт элементов, имеющих общую динамику функционирования и развития. Это может быть, например, выделение трех точек, движущихся в одном направлении, среди множества других, движущихся в разных направлениях.

4. Фактор «хорошего продолжения»;

Пример:

5. Фактор замкнутости;

Пример:

6. Фактор группировки без остатка.

Пример:

Тема 2.2. Память

Задания

2.2.1. Проанализируйте следующие утверждения. Какие из них неверны и почему?

1. Механизм кратковременной памяти позволяет информации сохраняться меньше секунды;

Не верно: Большинство психологов признает существование нескольких уровней памяти, различающихся по тому, как долго на каждом из них может сохраняться информация. Первому уровню соответствует сенсорный тип памяти.

Ее системы удерживают довольно точные и полные данные о том, как воспринимается мир и органами чувств человека на уровне рецепторов. Длительность сохранения данных 0,1- 0,5 сек.

Если полученная информация привлечет внимание высших отделов мозга, она будет храниться еще около 20 сек (без повторения или повторного воспроизведения сигнала, пока мозг ее обрабатывает и интерпретирует).

Виды памяти. Воспитание личным примером

человека необходимо как можно больше знать о нашей памяти. Память включает ряд процессов: запечатление (запоминание), сохранение, забывание, восстановление (воспроизведение) информации.

Указанные процессы … осознанным копированием поведения других людей. Один из способов использования положительных примеров — заимствование.

Оно предполагает сознательное и выборочное воспроизведение качеств личности, …

Это второй уровень — кратковременная память. Кратковременная память все же поддается сознательной регуляции, может контролироваться человеком. А «непосредственные отпечатки» сенсорной информации повторить нельзя, они сохраняются лишь десятые доли секунды и продлить их психика возможности не имеет.

2. В случае если требуется на короткое время сохранить информацию, состоящую более чем из 4 элементов, мозг автоматически осуществляет их перегруппировку;

Верно: Кратковременная память ограничена по объему, при однократном предъявлении в кратковременной памяти помещается в среднем 7±2. Это магическая формула памяти человека, т. е.

в среднем с одного раза человек может запомнить от 5 до 9 слов, цифр, чисел, фигур, картинок, кусков информации.

Главное добиться, чтобы эти «куски» были более информационно насыщены за счет группировки, объединения цифр, слов в единый целостный «кусок-образ».

3. Емкость долговременной памяти и длительность хранения в ней информации зависит от важности запоминаемого материала;

Верно: Емкость и длительность долговременной памяти в принципе безграничны. Они зависят от важности для субъекта запоминаемой информации, а также от способа ее кодирования, систематизации и, наконец, воспроизведения.

4. Информация всегда легче воспроизводится в том же самом контексте, в котором происходило ее запоминание;

Верно: Контекст, в котором происходит то или иное событие, иногда оказывается более важным для запоминания, чем само это событие. Один и тот же материал, будь то математика или психология легче усваивается при обучении у одного преподавателя, чем у другого.

ТРЕБОВАНИЯ К УСВОЕНИЮ МАТЕРИАЛА

1) понятии вида памяти; 2) феноменологии памяти (особенности обрабатываемого материала, коды памяти) 3) механизмах памяти; 4) факторах, влияющих на эффективность запоминания и сохранения содержания памяти; 5) основных … 1) понимания сущности памяти; 2) явлений памяти; 3) механизмов памяти; 4)факторов, влияющих на эффективность запоминания и сохранения содержания памяти; 5) видов памяти; 6) основных …

Тульвинг и его сотрудники выдвинули принцип специфичности кодирования, согласно которому то, что сохраняется в памяти, всегда тесно связано с ситуацией, в которой оно запомнилось. Поэтому извлекать что-либо из памяти всегда легче в том контексте, в котором произошло запоминание.

Это явление следует связывать с тем фактом, что, научение чаще всего зависит от состояния сознания или эмоционального состояния в тот момент, когда это научение происходило.

Необходимо также помнить, что порой под влиянием сильных эмоций некоторые события запоминаются на всю жизнь, даже если в дальнейшем они уже никогда не повторяются.

5. Мы всегда дольше помним о работе, которую успели закончить;

Верно: Согласно эффекту Зейграника человек лучше всего помнит, то что ему не удалось выполнить доконца. Ну и действительно нужно помнить лучше всего, то что ты не успел сделать, т.к. это может быть что-то жизненно важное для выживания организма.

Ну, а примером может служить, то что мы же например долго «прокручиваем» в голове решение задачи, которую не решили. Потом согласно когнитивной психологи мы мир воспринимаем как модель и задача этой модели позволить выжить организму, а любое несоответствие модели и мира запускает механизм когнитивного диссонанса.

И мозг пытается устранить этот дисананс. Как раз решение прооблемы и есть один из них.

6. Серьезная проработка материала в течение короткого времени приводит к более эффективному запоминанию, чем длительное ее изучение;

Не верно: Что же касается обучения, то тут, по крайней мере, одно совершенно ясно: зазубривание перед самым экзаменом — вещь сравнительно бесполезная с точки зрения — приобретения знаний. Очень многие студенты садятся за учебники только в сессию и исключительно для того, чтобы получить хорошую оценку.

Подобных подход, которому сильно способствует традиционная система обучения, чрезвычайно вреден для накопления и систематизации знаний.

Только такая организация учебного процесса, при которой материал для запоминания преподносится в различных контекстах и на разных уровнях проработки, может обеспечить прочное закрепление знаний и быстрое извлечение их и долговременной памяти.

7. Всегда легче вспомнить какой-либо элемент прошлого опыта, чем узнать его среди других предъявляемых предметов;

8. Кратковременная память существенно улучшается в возрасте от 5 до 11 лет;

Верно: Исследования показали, что в возрасте от 5 до 11 лет кратковременная память существенно улучшается. Затем она сохраняется на стабильном уровне до 30 лет, а позднее, от 30 до 70 лет, может либо улучшаться, либо медленно ухудшаться.

9. Процессы памяти не связаны с процессами мышления;

Не верно: Память начинается с запоминания. Запоминание — этопроцесс памяти, обеспечивающий сохранение в памяти материала как важнейшее условие его последующего вос­произведения.

10. В оперативной памяти информация сохраняется на более длительный срок, чем в кратковременной памяти.

Верно: Оперативная память — вид памяти, проявляющийся в ходе выполнения определенной деятельности, обслуживающий эту деятельность благодаря сохранению информации, поступающей как из кратковременной памяти, так и из долговременной памяти, необходимой для выполнения текущей деятельности.

2.2.2. Проанализируйте следующие тексты. Что в них правильно, что спорно, что неверно и почему? Какие теоретические концепции стоят за этими мнениями?

1. Мы не привыкли считать память социальным актом. Прежние психологи описывали память непосредственно после ощущения и восприятия. Память считалась индивидуальным актом. Бергсон допускает, что отдельный человек обладает памятью. Я так не считаю.

Один человек не обладает памятью и в ней не нуждается. Для изолированного человека воспоминание бесполезно, и Робинзону совсем ни к чему вести дневник на своем острове. Если же он все-таки ведет его, то только потому, что он надеется вернуться к людям.

Память — это в первую очередь социальная функция;

2. Процесс памяти сводится к следующему: если определенные психические образования возникли в сознании одновременно или непосредственно друг за другом, то между ними образуется связь, и повторное появление какого-либо из элементов этой связи необходимо вызывает в сознании представление всех ее элементов. Свидетельством этому является известный житейский прием завязывания узелка на память;

3. Запоминание — процесс, подчиненный принципу целостности, первичности целого по отношению к его частям. В качестве основы образования связей здесь признается организация материала, которая определяет и аналогичную структуру следов в мозгу по принципу изоморфизма, т. е. подобия по форме.

Верно: Первоначальная форма запоминания — так называемое не преднамеренное или непроизвольное запоминание, т. е. запоминание без заранее поставленной цели, без использования каких-либо приемов.

Непроизвольно запоминается многое из того, с чем человек встречается в жизни: окружающие предметы, явления, события повседневной жизни, поступки людей, содержание кинофильмов, книг, считанные без всякой учебной цели, и т. п., хотя не все они напоминаются одинаково хорошо.

Лучше всего запоминается то, что имеет жизненно важное значение для человека: все, что связано с его интересами и потребностями, с целями и задачами его деятельности. Даже непроизвольное запоминание носит избирательный характер, определяется отношение к окружающему. Одним из условий успешного запоминания является также систематизация материала.

Приведенный в систему, он легче запоминается, дольше хранится в памяти. Исследования А.А. Смирнова, Л.В. Занкова выявили значительное преимущество в запоминании сгруппированного текста перед не сгруппированным.

Систематизация может протекать в разных направлениях: путем объединения объектов запоминания по одному какому-либо признаку, например, распределение предметов по группам в зависимости от цвета, величины и формы и пр., путем объединения материала (например, по истории) в хронологическом следовании событий и путем систематизации его в соответствии с предложенной схемой, например, при обобщенной характеристике географических зон и т. п.

Если вы автор этого текста и считаете, что нарушаются ваши авторские права или не желаете чтобы текст публиковался на сайте ForPsy.ru, отправьте ссылку на статью и запрос на удаление:

Отправить запрос

Источник: https://forpsy.ru/works/kontrolnaya/dokument-microsoft-word-18/

Refy-free
Добавить комментарий